GeoFactory usługi geodezyjne i scaning laserowy | Prace i pomiary specjalistyczne
776
page-template-default,page,page-id-776,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_1000,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

Pomiary i obliczenia mas ziemnych:


Pomiar objętości mas ziemnych oraz obliczanie objętości wykopów. Pomiary te wykorzystywane są w celu obliczenia objętości materiałów, kruszcowych lub sypkich. Obliczenia mas ziemnych mają na celu przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie precyzyjnego kosztorysu. Właściwie wykonany bilans mas ziemnych, przy wykorzystaniu optymalnej metody pomiarowej sprawi, że unikniemy konieczności nadmiernego wywożenia czy dowożenia ziemi.


Pomiar powierzchni użytkowych lokalu, mieszkania, domu do dowolnego celu:


Powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku jest podstawą do określenia wysokości podatków, wartości nieruchomości, wysokości czynszów, najmu. Geodezyjny pomiar powierzchni użytkowych sporządza się w zależności od celu jakiemu ma służyć opracowanie. Geodeta dobiera odpowiednie przepisy i normy. Wyniki opracowani przedstawia się na rzutach kondygnacji, z podaniem długości i powierzchni oraz zestawieniem tabelarycznym.


Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:


W toku prac związanych z podziałami nieruchomości w uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu przedmiotowej decyzji, tak aby podział nieruchomości stał się możliwy do przeprowadzenia.