GeoFactory usługi geodezyjne i scaning laserowy | Oferta
425
page-template-default,page,page-id-425,ajax_updown,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_1000,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000

Oferta

Kompleksowe usługi geodezyjne dla osób prywatnych i firm.

Firma GEOFACTORY świadczy kompleksowe usługi geodezyjne zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom już od ponad 10 lat. Wśród zadań, które wchodzą w skład prowadzonej przez nas działalności geodezyjnej znajdują się:

  • przygotowywanie map do celów projektowych,
  • obsługa inwestycji budowlanych, drogowych czy też urządzeń podziemnych,
  • inwentaryzacja powykonawcza wszelkich obiektów budowlanych (budynków, zagospodarowania terenu, urządzeń podziemnych), 
  • podziały nieruchomości, wznowienia i wyznaczenia granic, połączenia działek,
  • pomiar powierzchni użytkowych lokali,
  • opracowania map prawnych i wyjaśnień (do celów sądowych),
  • inne niestandardowe prace,

Scaning laserowy.

Posiadany przez nas sprzęt to m.in. nowoczesne, cyfrowe urządzenie Trimble TX5, dzięki któremu możliwe jest skanowanie wszelkich obiektów będących przedmiotem zlecenia. W toku prac realizowanych przez pracowników naszej firmy pozyskujemy miliony punktów 3D poprzez rejestrację ich współrzędnych XYZ oraz parametry intensywności odbicia. Pozyskane w ten sposób zbiory wynikowe „Chmura punktów” umożliwiają przeniesienie obiektów do cyfrowego modelu.

Świadectwa energetyczne.

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy O charakterystyce Energetycznej Budynków, nakładające obowiązek sporządzenia świadectw dla budynków i lokali podczas sprzedaży lub wynajęcia, oraz w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (obowiązuje od 28.04.2023).

Prace i pomiary specjalistyczne.

Realizujemy zlecenia niestandardowe, podyktowane zazwyczaj różnymi potrzebami rynku budowlanego. Do wyżej wymienionych prac możemy zaliczyć:

  • pomiary i obliczenia mas ziemnych;
  • pomiary powierzchni użytkowych lokali i budynków;
  • służymy pomocą przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy;

Chętnie podejmujemy nowe wyzwania.